Allmänna villkor

1. Allmänna villkor

Genom att registrera dig och köpa innehåll på dronarakademin.se accepterar du dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte accepterar dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Användarvillkor

Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av eventuellt nedladdningsbart material på webbplatsens hemsida för personlig och icke-kommersiell visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av ägande, och enligt denna licens får du inte:

i. modifiera eller kopiera material
ii. Använd material för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
iii. försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på webbplatsen
iv. ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
v. överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialen på någon annan server.
2. Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av företaget när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialet på webbplats tillhandahålls “som det är”. Drönarakademin ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Vidare garanterar Drönarakademin inte eller lämnar några upplysningar om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Drönarakademin är under inga omständigheter ansvarig för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på webbplatsen, även om Drönarakademin eller en behörig skola har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar inte för dig.

5. Revision och friskrivning

Materialet som visas på webbplatsen kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Drönarakademin garanterar inte att något del av materialet på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Skolan kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Skolan gör dock inte något åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar

Drönarakademin har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte godkännande av webbplatsens allmänna villkor. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egna risk.

7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

Drönarakademin kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Lagstiftning

Eventuella skadeståndskrav som hänför sig till Drönarakademins hemsida ska regleras i enlighet med svensk lagstiftning.

Senast uppdaterad 2019-05-18

Hoppa till verktygsfältet