Ett kraftfullt, prisvärt och populärt mjukvaruprogram för generering av 3D modeller för olika professionella ändamål.

Denna kurs vänder sig till dig som jobbar inom mät, survey, GIS och skall efterbearbeta bilddata för fotogrammetri, punktmoln, volymberäkning, BIM med mera.

Kursinnehåll

Kursen börjar på fältet där ni tillsammans med er instruktör får lära er best practice vid insamling av bilddata. Placering av GCP (markstöd), överlappning, flyghöjder, snedbilder med mera.

Det är er insamlade data som ligger till grund för vidare studier framför dator. Om vädret inte tillåter flygning finns bra övningsexempel att använda.

  • Generella projekt - Projekt som inte inkluderar skog, snö, vatten eller dylikt.

  • Skog och tät vegetation - I projekt som inkluderar skog och tät vegetation är det svårare att hämta karakteristiska punkter för att beräkna och producera högkvalitativa punktmoln. Hur hanteras det på bästa sätt?

  • Byggnader och anläggningar - 3D-modellering av byggnader och infrastruktur.

  • Flera flygningar - Större projekt som kräver flera flygningar, hur man importerar och sätter ihop projekt som inkluderar mer än en autonom flygning.

  • Stadsrepro - 3D-modellering och kartläggning av stadsområden.

  • Mix av olika typer av projekt - Hur man går till väga om projektet innehåller två eller flera av ovanstående miljöer.

Ground Points och globala koordinatsystem

Under projekt skapas ett koordinatsystem för att definiera positionen för objekt i 2D eller 3D. Genomgång av olika koordinatsystem beroende på slutanvändarens behov.

För projekt som kräver hög geografisk noggrannhet används referenspunkter på mark, så kallade Ground Points. Kursdeltagarna får ta del teorin kring placering för bäst resultat och får senare under kursen erfarenhet kring hur dessa identifieras och används i Agisoft Metashape.

  • Globala koordinatsystem - skapat med hjälp av longitud och latitud och höjd över havet (AMSL).

  • Lokala koordinatsystem - skapat med hjälp av projicering av drönarbilder.

Exportering och användning av div. format

Genomgång i bästa metodiken kring import och export av olika data.

  • Spara och exportera projekt, point cloud, DSM, GeoTIFF orthomosaic med mera.

  • Vilka format finns och vilka skall användas för olika program så som AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, 3ds Max med flera.

Kontakta oss för bokning

Denna kurs bokas löpande och på begäran. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare med mer information.

Kontakta oss